Singer स्वर


S - सुधीर फडके
S - अनुराधा पौडवाल
S - अरुण दाते
S - आशा भोसले
S - आशालता वाबगावकर
S - चंद्रशेखर गाडगीळ
S - छोटा गंधर्व
S - जयवंत कुलकर्णी
S - पं. कुमार गंधर्व
S - पं. जितेंद्र अभिषेकी
S - पं. भीमसेन जोशी
S - पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
S - बालगंधर्व
S - मंदाकिनी पांडे
S - महेंद्र कपूर
S - माणिक वर्मा
S - मालती पांडे
S - लता मंगेशकर
S - शोभा गुर्टू
S - श्रीकांत पारगावकर
S - सलील कुळकर्णी
S - सुमन कल्याणपूर
S - लता मंगेशकर
S - सुधीर फडके
S - गोविंद कुरवाळीकर
S - श्रीकांत ठाकरे
S - अतुल गोगावले
S - अनुराधा पौडवाल
S - अरुण दाते
S - आशा भोसले
S - आशालता वाबगावकर
S - उत्तरा केळकर
S - उषा मंगेशकर
S - कृष्णा कल्ले
S - गोविंद कुरवाळीकर
S - जयवंत कुलकर्णी
S - दत्ताराम घुले
S - पं. वसंतराव देशपांडे
S - प्रभाकर कारेकर
S - बालकराम
S - भानुकांत लुकतुके
S - भीमराव पांचाळे
S - मन्ना डे
S - रवींद्र साठे
S - लता मंगेशकर
S - वैशाली सामंत
S - शरद जांभेकर
S - श्रीपादराव नेवरेकर
S - संदीप खरे
S - सलील कुलकर्णी
S - सुधीर फडके
S - सुमन कल्याणपूर
S - सुरेश वाडकर
S -अजित कडकडे
S -आशा भोसले
S -प्रमोदिनी जोशी
S -महेंद्र कपूर
S -लता मंगेशकर
S -शारदा (१८९९)
S -सलील कुळकर्णी
S -सुधीर फडके
S -सुरेश भट
S- शमा खळे
S- आशा भोसले
S- पं. जितेंद्र अभिषेकी
S- लता मंगेशकर
S- श्रीकांत पारगावकर
S--सुधीर फडके
S-अजय गोगावले
S-अजय-अतुल
S-अजित कडकडे
S-अजित-अतुल-समीर
S-अजीत परब
S-अनंत दामले
S-अनंत मराठे
S-अनुराधा पौडवाल
S-अरविंद पिळगावकर
S-अरुण इंगळे
S-अरुण दाते
S-अरुण सरनाईक
S-अलका
S-अवधूत गुप्ते
S-आकाशवाणी गायकवृंद
S-आनंद शिंदे
S-आर. एन्‌. पराडकर
S-आरती अंकलीकर-टिकेकर
S-आरती हवालदार
S-आशा खाडिलकर
S-आशा भोसले
S-आशालता वाबगावकर
S-उत्तरा केळकर
S-उमा गोखले
S-उषा अत्रे
S-उषा चव्हाण
S-उषा टिमोथी
S-उषा मंगेशकर
S-उषा मंगेशकरर
S-उषा वर्तक
S-ओवाळिते भाऊराया
S-कल्याणी देशमूख
S-कविता कृष्णमूर्ती
S-कान्होपात्रा किणीकर
S-किर्ती शिलेदार
S-किशोरी आमोणकर
S-कुंदा बोकील
S-कुणाल गांजावाला
S-कुमुद भागवत
S-कुमुदिनी पेडणेकर
S-कृष्णा कल्ले
S-केशवराव भोसले
S-कैलासनाथ जैस्वाल
S-क्षमा बाजीकर
S-खाँसाहेब अब्दुल करीम खाँ
S-गंगाधर लोंढे
S-गजानन वाटवे
S-गीता दत्त
S-गोविंद कुरवाळीकर
S-गोविंद पोवळे
S-गोविंद बल्लाळ देवल
S-चंद्रशेखर गाडगीळ
S-छोटा गंधर्
S-छोटा गंधर्व
S-जयमाला शिलेदार
S-जयराम शिलेदार
S-जयवंत कुलकर्णी
S-जयश्री
S-जयश्री शिवराम
S-जयश्री शेजवाडकर
S-जानकी अय्यर
S-जान्हवी प्रभु-अरोरा
S-जी. एन्‌. जोशी
S-ज्ञानेश्वर मेश्राम
S-ज्योत्स्ना भोळे
S-ज्योत्स्ना मोहिले
S-ज्योत्स्ना हर्डिकर
S-टी. मीना
S-डॉ. गंगुबाई हनगल
S-तलत महमूद
S-दत्ता डावजेकर
S-दशरथ पुजारी
S-दिलराज कौर
S-दीनानाथ मंगेशकर
S-देवकी पंडित
S-नलिनी मुळगावकर
S-नारायण बोडस
S-निर्मला गोगटे (बापट)
S-निर्मला जाधव
S-निर्मला देवी
S-निलाक्षी जुवेकर
S-पं. उदयराज गोडबोले
S-पं. कुमार गंधर्व
S-पं. जितेंद्र अभिषेकी
S-पं. भीमसेन जोशी
S-पं. राम मराठे
S-पं. वसंतराव देशपांडे
S-पं. हृदयनाथ मंगेशकर
S-पंडितराव नगरकर
S-पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर
S-परवीन सुलताना
S-पांडुरंग अगवणे आणि सहकारी
S-पांडुरंग वनमाली
S-पु. ल. देशपांडे
S-पुत्र व्हावा ऐसा (१९६१)
S-पुष्पा पागधरे
S-प्रकाश घांग्रेकर
S-प्रभाकर कारेकर
S-प्रभुदेव सरदार
S-प्रमोदिनी देसाई
S-प्रल्हाद शिंदे
S-प्रशांत दामले
S-प्रसाद सावकार
S-फैयाज
S-बकुळ पंडित
S-बबनराव नावडीकर
S-बापू पेंढारकर
S-बालकराम
S-बालकराम वरलीकर
S-बालगंधर्व
S-बेला शेंडे
S-बेला सुलाखे
S-भार्गवराम आचरेकर
S-भालचंद्र पेंढारकर
S-भुपेंद्र
S-भोळेवासंती
S-मंगला नाथ
S-मंजू दिवाण
S-मंदाकिनी पांडे
S-मधुबाला जव्हेरी
S-मधुवंती दांडेकर
S-मनिषा जोशी
S-मन्ना डे
S-महंमद रफी
S-महालक्ष्मी अय्यर
S-महेंद्र कपूर
S-महेश काळे
S-मा. कृष्णराव
S-मा. परशुराम
S-मा. बसवराज
S-माणिक पं. राम मराठे
S-माणिक वर्मा
S-माधव भागवत
S-माधुरी करमरकर
S-मालती पांडे
S-मालिनी राजूरकर
S-मिलिंद इंगळे
S-मिलींद करमरकर
S-मिश्र काफी
S-मीनाक्षी
S-मोहनतारा अजिंक्य
S-यशवंत
S-योगिता गोडबोले
S-योगेश खडीकर
S-रंजना जोगळेकर
S-रचना खडीकर
S-रतिलाल भावसार
S-रवींद्र बिजूर
S-रवींद्र साठे
S-राणी वर्मा
S-राम कदम
S-राम फाटक
S-रामदास कामत
S-राहुल रानडे
S-रेखा डावजेकर
S-रोशन सातारकर
S-लता काळे
S-लता मंगेशकर
S-लता राव
S-ललिता डावजेकर
S-ललिता फडके
S-लीला पाठक
S-लीलाधर हेगडे
S-वसंत आजगावकर
S-वसंत देसाई
S-वसंत पवार
S-वसंत प्रभू
S-वाणी जयराम
S-वासंती
S-विठ्ठल शिंदे
S-विद्या करलगीकर
S-विनायकबुवा पटवर्धन
S-विभावरी आपटे
S-विश्वनाथ बागुल
S-विष्णुपंत पागनीस
S-विष्णू वाघमारे 'वाघ्या'
S-वीणा सहस्त्रबुद्धे
S-वेसावकर आणि मंडळी
S-वैशाली माडे
S-वैशाली सामंत
S-शंकर महादेवन
S-शंकरराव सरनाईक
S-शमा खळे
S-शरद जांभेकर
S-शरद मुठे
S-शरदकुमार
S-शर्मिला दातार
S-शांता आपटे
S-शांता हुबळीकर
S-शाहीर अमर शेख
S-शाहीर निवृत्ती पवार
S-शाहीर पुंडलीक फरांदे
S-शाहीर मनोहर जोशी
S-शाहीर विठ्ठल उमप
S-शाहीर साबळे
S-शैला चिखले
S-शैला मोहिले
S-शैलेश रानडे
S-शोभा गुर्टू
S-शोभा जोशी
S-शौनक अभिषेकी
S-श्यामा चित्तार
S-श्रीकांत पारगावकर
S-श्रीधर फडके
S-श्रीपादराव नेवरेकर
S-श्रुती सडोलीकर
S-श्रेया घोषाल
S-संगीत शारदा (१८९९)
S-संजीवनी खळे
S-संदीप खरे
S-सचिन पिळगावकर
S-समुहगान
S-सरस्वती राणे
S-सरोज वेलिंगकर
S-सलील कुळकर्णी
S-साधना सरगम
S-सावनी शेंडे
S-सी. रामचंद्र
S-सुचित्रा बर्वे
S-सुधा मलहोत्रा
S-सुधा माडगावकर
S-सुधीर फडके
S-सुधीर मोघे
S-सुनिल बर्वे
S-सुमती टिकेकर
S-सुमन कल्याणपूर
S-सुमन माटे
S-सुरेश भट
S-सुरेश वाडकर
S-सुरेश हळदणकर
S-सुरेशबाबू माने
S-सुलोचना चव्हाण
S-सुवर्णा माटेगावकर
S-सुशांत रे
S-सुषमा श्रेष्ठ
S-सुहासिनी कोल्हापुरे
S-सुहासिनी नांदगावकर
S-सुहासिनी मुळगावकर
S-सोनाली कर्णिक
S-स्नेहल जोशी
S-स्नेहल भाटकर
S-स्वप्नील बांदोडकर
S-हंसिका अय्यर
S-हिराबाई बडोदेकर
S-हृषिकेश रानडे
S-हेमंतकुमार
S-आर. एन्‌. पराडकर