Movies-Natak-Serials चित्रपट नाटक मालिका

4 IDIOTS पहिले प्रेम (१९५७)
CHHOTA JAWAN पांडू हवालदार (१९७५)
DUNIYADARI MOVIE (दुनियादारी 2013) पाच नाजूक बोटे
अंतरीचा दिवा (१९६०) पाटलाचा पोर (१९५१)
अंमलदार (१९५३) पाठलाग (१९६०)
अगं बाई ...अरेच्चा (२००४) पारध (१९७७)
अगं बाई अरेच्चा (२००४) पावनखिंड (१९५६)
अनोळखी (१९७३) पाहू किती रे वाट (१९६३)
अन्नपूर्णा (१९६८) पिंजरा (१९७७)
अपराध (१९६९) पुढचं पाऊल (१९५०)
अबोली (१९५३) पुत्र व्हावा ऐसा (१९६१)
अमर भूपाळी (१९५१) पेडगावचे शहाणे (१९५२)
अमेय दाते पोस्टातली मुलगी (१९५४)
अरे संसार संसार (१९८१) प्रपंच
अल्बम प्रपंच (१९६१)
अवघाचि संसार (१९६०) प्रभाकर भालेकर
अवधूत गुप्ते प्रीत तुझी माझी (१९७५)
अशी ही साताऱ्याची तऱ्हा (१९७४) प्रीत शिकवा मला (१९६८)
अष्टविनायक प्रेम आंधळं असतं (१९६०)
अष्टविनायक (१९७९) फटाकडी (१९८०)
आंधळा मागतो एक डोळा बन्याबापू (१९७७)
आंधळा मागतो एक डोळा (१९५६) बहकलेला ब्रम्हचारी (१९७१)
आंधळा मारतो डोळा (१९७३) बाईनं केला सरपंच खुळा (१९८१)
आई उदे ग अंबाबाई (१९७१) बायको माहेरी जाते (१९६३)
आई कुणा म्हणू मी ? (१९६५) बायकोचा भाऊ (१९६२)
आई मी कुठे जाऊ? (१९७२) बाळ माझं नवसाचं (१९५५)
आईशप्पथ (२००६) बाळा गाऊ कशी अंगाई (१९७७)
आईशप्पथ(२००६) बाळा जो जो रे (१९५१)
आईशप्पथ. बिन कामाचा नवरा (१९८४)
आकाशगंगा (१९५८) बोट लावीन तिथं गुदगुल्या (१९७८)
आघात (अप्रकाशीत) बोलकी बाहुली (१९६१)
आताच अमृताची बरसून रात गेली ब्रम्हचारी (१९३८)
आधार (१९७०) भक्तीगीत
आपली माणसं (१९७९) भक्‍त पुंडलीक (१९७५)
आपली माणसं (१९९२) भाऊ बीज (१९५५)
आम्ही असू लाडके (२००६) भाग्यलक्ष्मी (१९६२)
आम्ही जातो अमुच्या गावा (१९७२) भाग्यलक्ष्मी १९६२
आयुष्यावर बोलू काही भालू (१९८०)
आराम हराम आहे (१९७६) भिंगरी (१९७७)
आराम हराम है भिंतीला कान असतात (१९६२)
आलिया भोगासी (१९५७) भुजंग
आहेर (१९५७) भूमिकन्या सीता (१९५८)
उं भोळी भाबडी (१९७२)
उंबरठा (१९८१) म - ऋषीकेश कामेरकर
उत्तरायण (२००५) मंगळसूत्र (१९६८)
उदेश उमप मंत्र्याची सून (१९८०)
उमज पडेल तर (१९६०) मंदारमाला (१९६३)
उषा मंगेशकर मत्स्यगंधा (१९६४)
ऊन पाऊस (१९५४) मदनाची मंजिरी (१९६५)
एक गाव बारा भानगडी (१९६८) मधुचंद्र (१९६७)
एक डाव भूताचा (१९८२) मराठा तितुका मेळवावा
एक दोन तीन (१९६०) मराठा तितुका मेळवावा (१९६४)
एक धागा सुखाचा (१९६०) मला तुमची म्हणा (१९७०)
एक होता विदूषक (१९९२) मल्हारी मार्तंड (१९६४)
एकटी (१९६८) महंमद रफी
एका लग्नाची गोष्ट महानंदा (१९८४)
ओवाळिते भाऊराया माझं घर माझा संसार (१९८६)
कन्यादान (१९६०) माझं घर माझी माणसं
करावं तसं भरावं माझा मुलगा (१९७६)
कलंकशोभा (१९६१) माझी आई
कलावंतीण (१९७८) माझी गाणी
कळत नकळत (१९८९) माणसाला पंख असतात (१९६०)
कशासाठी प्रेमासाठी (१९८७) मानला तर देव (१९७०)
कांचनगंगा (१९५४) मानाचे पान (१९४९)
काका मला वाचवा (१९६७) मानिनी (१९६१)
कामापुरता मामा (१९६५) मामा भाचे (१९७९)
काळी बायको (१९७०) माय माउली (१९७१)
किचकवध (१९५९) मायाबाजार (१९४९)
किशोर कुमार मालिका: श्रावणसरी
कुंकवाचा करंडा (१९७१) मुंबईचा जावई
कुंकू (१९३७) मुंबईचा जावई (१९७०)
कुबेर (१९४७) मुक्काम पोस्ट ढेबेवाडी (१९६९)
कुबेराचं धन (१९५३) मुक्ता (१९९४)
कुलवधु (१९४२) मेघमल्हार (१९६७)
केला इशारा जाता जाता (१९६५) मोलकरीण (१९६३)
कैवारी (१९८१) मोहित्यांची मंजुळा (१९६०)
कोणे एके काळी (१९५०) यंदा कर्तव्य आहे (१९५८)
क्ष यशोदा (१९७४)
खंडोबाची आण (१९६८) या मालक (१९६४)
ग. दि. माडगूळकर या सुखांनो या (१९७५)
गंगेत घोडं न्हालं (१९५५) युगांतर (१९३१)
गणगौळण (१९६९) ये रे माझ्या मागल्या (१९५५)
गणानं घुंगरू हरवलं (१४४६) येथे शहाणे रहातात (१९६८)
गर्द निळा गगनझुला योगेश खडीकर
गाठ पडली ठका ठका (१९५६) रंगपंचमी (१९६०)
गारंबीचा बापू (१९८०) रंगल्या रात्री अशा (१९६२)
गावची इज्जत (१९६०) रचना खडीकर
गीतरामाय रणदुंदुभि (१९२७)
गुपचुप गुपचुप (१९८३) रवींद्र साठे
गुरुकिल्ली (१९६६) राधामाई
गुळाचा गणपति (१९५३) रान भैरी रायाच
गृहदेवता (१९५७) राम गणेश गडकरी
गृहलक्ष्मी राम राम पाव्हणं (१९५०)
गोंधळात गोंधळ (१९८१) रामशास्त्री (१९४४)
गोपालकृष्ण (१९३८) रिंगा रिंगा (२०१०)
गोलमाल (२००६) रूप पाहता लोचनी
गोष्ट धमाल नाम्याची (१९८२) लक्ष्मणरेखा (१९७०)
घरकुल (१९७०) लक्ष्मीची पाऊले (१९८२)
घरगंगेच्या काठी (१९७५) लग्नाची बेडी
घरची राणी (१९६८) लग्नाला जातो मी (१९६०)
चंदनाची चोळी अंग अंग जाळी लाखाची गोष्ट (१९५२)
चंद्र होता साक्षीला (१९७८) लाखात अशी देखणी (१९७१)
चमकला धृवाचा तारा लिलाव
चमकला धृवाचा तारा (१९६८) वंदे मातरम्‌
चव्हाटा (१९८४) वंदे मातरम्‌ (१९४८)
चानी (१९७७) वंशाचा दिवा (१९५०)
चित्रपट वजीर (१९९३)
चिमण्यांची शाळा (१९६२) वरदक्षिणा (१९६२)
चिमुकला पाहुणा (१९६७) वऱ्हाडी आणि वाजंत्री (१९७३)
चुडा तुझा सावित्रीचा (१९७१) वसंत पवार
चोराच्या मनात चांदणे (१९८४) वहिनींच्या बांगड्या
छंद प्रीतिचा (१९६८) वहिनींच्या बांगड्या (१९५३)
छोटा जवान (१९६३) वाट चुकलेले नवरे (१९६४)
जगाच्या पाठीवर (१९६०) वादळ (१९५३)
जय जय गौरीशंकर वावटळ (१९६५)
जशास तसे (१९५१) वाहतो ही दुर्वांची जुडी (१९६४)
जागा भाड्याने देणे आहे (१९४९) वाहिनी: झी मराठी)श्र
जानकी (१९६९) विदूषक
जावई माझा भला (१९६०) वीज म्हणाली धरतीला (१९७०)
जावई विकत घेणे आहे (१९७३) वैजयंता (१९६१)
जिव्हाळा (१९६८) वैभव (१९६०)
जीवाचा सखा (१९४८) वैशाख वणवा (१९६४)
जुनं ते सोनं (१९६७) शमा खळे
जैत रे जैत (१९७७) शापित (१९८२)
जॉली मुखर्जी शाब्बास बिरबल शाब्बास
जोगवा (२००९) शाब्बास सूनबाई (१९८६)
जोतिबाचा नवस (१९७५) शारंग देव
ज्ञा शाहीर रामजोशी
झाला महार पंढरीनाथ (१९७०) शिकलेली बायको
झुंज (१९७५) शिकलेली बायको (१९५९)
झेंडा (२०१०) शिक्काकट्यार (१९२७)
झेप (१९७१) शेजारी (१९४१)
टाइम प्लीज शेरास सव्वाशेर (१९६६)
टिक टिक वाजते डोक्यात शेवग्याच्या शेंगा (१९५५)
टिळा लाविते मी रक्ताचा (१९६९) शेवटचा मालुसरा (१९६६)
डाळिंबी (१९८२) श्यामची आई (१९५३)
डोंगरची मैना (१९६९) श्र
तांबडी माती श्री संत निवृत्ति-ज्ञानदेव
तांबडी माती (१९६९) श्री संत निवृत्ति-ज्ञानदेव (१९६०)
तारका (१९५४) श्रीकांत नारायण
तुका झालासे कळस (१९६४) श्रीमंत मेहुणा पाहिजे (१९६७)
तुझ्यावाचून करमेना (१९८६) श्रीमान बाळासाहेब (१९६०)
तुमचं आमचं जमलं (१९७८) संगीत अमृतसिद्धी (१९३३)
तू तिथं मी संगीत शाकुंतल (१८८०)
तू सुखी रहा (१९६३) संगीत शारदा (१८९९)
तूच माझी राणी (१९७८) संगीत संशयकल्लोळ (१९१६)
ते माझे घर (१९६०) संगीत सौभद्र (१८८२)
त्र संत गोरा कुंभार (१९६७)
थांब लक्ष्मी कुंकू लाविते (१९६७) संत जनाबाई (१९४९)
थापाड्या संत बहिणाबाई (१९५३)
थोरली जाऊ (१९८३) संतोष नायक
थोरातांची कमळा (१९६०) संथ वाहते कृष्णामाई (१९६७)
दहा वाजतां (१९४१) संसार (१९८०)
दाम करी काम (१९७१) सतीचं वाण (१९६९)
दिवस असे की .... सतीची पुण्याई (१९८०)
दिसतं तसं नसतं (१९५६) सरीवर सरी (२००५)
दीनानाथ मंगेशकर सर्जा (१९८७)
दे धक्का (२००८) सर्वसाक्षी (१९७८)
देव पावला (१९५०) सवाल माझा ऐका (१९६०)
देवकीनंदन गोपाला (१९७८) सांगते ऐका (१९५९)
देवघर (१९५६) साधी माणसं
देवघर (१९८१) साधी माणसं (१९६३)
देवता सामना (१९७५)
देवबाप्पा (१९५३) सावरखेड एक गाव (२००४)
देवमाणूस (१९७०) सावली प्रेमाची (१९८०)
देवा तुझ्या गाभाऱ्याला सीता स्वयंवर (१९४८)
देवा पुढं माणूस (१९८०) सुंदर माझे घर (२००९)
देवेंद्र चिटणीस सुखाची सावली (१९६३)
दैवाचा खेळ (१९६४) सुखी संसार (१९६२)
दोस्त असावा तर असा (१९७८) सुधारलेल्या बायका (१९६५)
द्रौपदी (१९२०) सुधीर फडके
धन्य ते संताजी धनाजी (१९६८) सुभद्राहरण (१९६०)
धर्मकन्या (१९६८) सुमन कल्याणपूर
धाकटी बहीण (१९७०) सुरेश वाडकर क
धाकटी सून (१९८६) सुवासिनी (१९६१)
धाडिला राम तिने का वनी (१९७७) सुशीला (१९७८)
नंदादीप (१९६०) सुषमा श्रेष्ठ
नंदिनी (१९६९) सून लाडकी या घरची (१९७७)
नटरंग (२०१०) सूनबाई (१९६२)
नरवीर तानाजी (१९५२) सोंगाड्या (१९७१)
नवरा बायको (१९५०) सोनाराने टोचले कान
नशिबाची ऐसी तैसी सोबती (१९७९)
नांदायला जाते (१९६९) सौभाग्य (१९५३)
नाटक स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी (१९५२)
नामंजूर स्नेहल भाटकर
नाव मोठं लक्षण खोटं (१९७०) स्व- महंमद रफी
निवडूंग (१९८९) स्वयंवर झाले सीतेचे (१९६४)
पं. कुमार गंधर्व हळदी-कुंकू (१९७९)
पं. वसंतराव देशपांडे हसीना
पडछाया (१९६५) हा खेळ सावल्यांचा (१९७६)
पडदा (१९५८) हा माझा मार्ग एकला (१९६३)
पतिव्रता (१९५९) हे गीत जीवनाचे (१९९५)
पदराच्या सावलीत (१९७७) हेच माझे माहेर (१९८४)
पवना काठचा धोंडी (१९६६) हेमंत निकम
पहिली मंगळागौर (१९४२) ७२ मैल - एक प्रवास