गळ्यात माझ्या बांधा एक,Galyat Majhya Bandha Ek

लाखामधुनी सख्या तुम्हाला अचूक मी हेरलं
तुमच्या नावानं गळ्यात माझ्या बांधा एक डोरलं !

ही ऐन भराची उमर लई मोलाची
ही चिक्कण माती सोन्याच्या तोलाची
अंगामधुनी पिसाट वारं ज्वानीचं भरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !

हे घुंगरू बांधण्या कितीदा खाली वाकू
किती किती लाज मी पदराखाली झाकू
चाळामधुनी वीज पाखरू मनात थरथरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !

दोघांत रंगला नजरबंदीचा खेळ
पर हार जीतीचा बसला नाही मेळ
बक्कळ झाल्या भेटी आता एक काम उरलं
सख्या तुम्ही बांधा एक डोरलं !No comments:

Post a Comment