गळ्यात घालुनी गळा,Galyat Ghaluni Gala

गळ्यात घालुनी गळा गाऊ या प्रीतिची गाणी
तू राजा अन्‌ मी राणी !
मी राजा अन्‌ तू राणी !

चल बिलगूनी चालू अधांतरी, या डोंगर माथ्यावरती
हे निळे निळे आभाळ येईल तुझ्या नि माझ्या हाती
कसे उरावे भान मला तू मिठीत ग साजणी
तू राजा अन्‌ मी राणी !
मी राजा अन्‌ तू राणी !

सूर बिलगले तुझ्या सुरांना, राहू रे मी कशी एकटी
मी तुझ्या रूपातच रे एकरूप झाले शेवटी
तू माझा अनुराग तुझी मी अनुरागी रागिणी

मी राजा अन्‌ तू राणी !
तू राजा अन्‌ मी राणी !

No comments:

Post a Comment