विकल मन आज झुरत,Vikal Man Aaj Jhurat

विकल मन आज झुरत असहाय !
नाहि मज चैन, क्षणक्षण झुरति नयन
सांगू कोणा ?

ही चांदरात, नीज नच त्यात,
विरह सखी मी कुठवर साहू ?
नाहि मज चैन, क्षणक्षण झुरति नयन
कोणा सांगू ?

No comments:

Post a Comment