विकत घेतला श्याम,Vikat Ghetala Shyam

नाहि खर्चिली कवडीदमडी, नाहि वेचला दाम
विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम !

कुणी म्हणे ही असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी
जन्मभरीच्या श्वासाइतुके मोजियले हरिनाम !

बाळ गुराखी यमुनेवरचा, गुलाम काळा संतांघरचा
हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि दासाचा श्रीराम !

जितुके मालक, तितुकी नावे, हृदये तितुकी, याची गावे
कुणि न ओळखी तरिही याला दीन अनाथ अनाम !

No comments:

Post a Comment