विकल सांजवेळी,Vikal Sanj Veli

विकल सांजवेळी डोळ्यांत आले पाणी
फिरून आठवे रे चुकली प्रेमकहाणी

उदास होता वारा, उदास नदीकाठ
मुकेच झाले ओठ गिळून सारी गाणी

चुकले कुठे काही कळले कसे नाही
घेरल्या दिशा दाही अशुभ सावल्यांनी

No comments:

Post a Comment