शोध शोधता तुला,Shodh Shodhata Tula

शोध शोधता तुला, शोधता तुला
प्रिये मी हरवून बसलो मला

असेन का मी तिथे प्रणयिनी
तुझ्याच स्मरणी अथवा नयनी
नसेन तेथे, तर मी सरलो
जन्मच गे हरवला

कितिदा वाटे स्वप्नी यावे
मुकेपणाने धुंडाळावे
उगा कुणाच्या मनी फिरण्याची
मला न ठावी कला

दोघांमधला कठिण दुरावा
दूर कसा गे कुणी करावा ?
पडछायेने कसे धरावे
धुंद वाहत्या जला

No comments:

Post a Comment