शर लागला तुझा गे,Shar Lagala Tujha Ge

शर लागला तुझा गे,
बघ जीव झाला वेडापिसा हा ॥

जडे गडे तव ठायी आस ।
बाहुपाशि सौख्य सार मृदुलशा ॥

नको अशी तरि राहू दूर ।
देई गोड चुंबनास मधुरशा ॥

No comments:

Post a Comment