शब्दांचा हा खेळ मांडला,Shabdancha Ha Khel

शब्दांचा हा खेळ मांडला तुझ्या कृपेवर ईश्वरा
आम्हां शक्ती दे शब्द-शारदे गौरीतनया ईश्वरा

आम्ही जन्मभर भाट होऊनी शब्दांपाशी नांदतो
गंधर्वाच्या गोड गळ्याची आज प्रार्थना मागतो
तुझा शब्द दे आकाशाचा.. झांज डफावर, स्वर गहिरा

No comments:

Post a Comment