सकल चरचरि या,Sakal Charachari Ya

सकल चरचरि या तुझा असे निवास

पाषाणाच्या वससि जरी मूर्तिमधे
उत्पलहृदयि वससि खास

1 comment:

  1. Can you please share this complete composition with audio

    ReplyDelete