राया मला जरतारी शालू,Raya Mala Jartari Shalu

दसरा गेला दिवाळी आता येईल उद्या परवा
अहो राया मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

मखराभवती दोर लावा थाटमाट करवा
मैत्रिणी माझ्या बोलवा साऱ्या ओटी माझी भरवा
मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

गावातून फिरवा मजला पालखीत मिरवा
हळदीकुंकामध्ये माझे अंग सारे मुरवा
मला जरतारी शालू आणा पैठणचा हिरवा

No comments:

Post a Comment