राया चला घोड्यावरती,Raya Chala Ghodyavarati

रात अशी बहरात राजसा, तुम्ही नका ना रुसू
राया चला, घोड्यावरती बसू !

नवा देखणा आणा घोडा
जिन कसुनि लगाम जोडा
झुलती रिकीब खाली सोडा
उगा वाटतं खूप फिरावं
नकाच काही पुसू
राया चला, घोड्यावरती बसू !

नेसिन साडी नव्या घडीची
गर्भ रेशमी लाल खडीची
चोळी घालीन वर ऐन्याची
निळ्या मोकळ्या आभाळावर
चंद्र लागला दिसू
राया चला, घोड्यावरती बसू !

मंदील चढवा बांधा शेला
उचलून घ्या ना पुढ्यात मजला
हलक्या हाताने विळखा घाला
मिठीत येईल पुनव नभीची
कसलं आलं हसू
राया चला, घोड्यावरती बसू !

No comments:

Post a Comment