रामचंद्र स्वामी माझा,Ramchandra Swami Majha

रामचंद्र स्वामी माझा, राम अयोध्येचा राजा
राम सज्जनांचा त्राता, हाती धनु पृष्ठी भाता
राम दुर्जनांचा वैरी, राम त्राटिकेसी मारी

रामे धनुष्य मोडिले, नाते सीतेशी जोडिले
राम जानकीचा नाथ, पराक्रमी पुण्यवंत

राम वनवासी झाला, पितृवचनी गुंतला
रामे भुलावण केली, शूर्पणखा विटंबिली
राम शूर शिरोमणी, एकपत्नी एकबाणी

रामा राक्षसे भोवली, सीता दशानने नेली
राम लोचने पेटली, रामे निर्दाळिला वाली
राम किष्किंधेसी आला, तथा सुग्रीवाचा झाला

रामे सैन्ये मेळविली, चाल लंकेवरी केली
राम आला, राम आला, रामे सागर जिंकीला
रामा आडिवतो कोण, जळी पडले पाषाण
मरू घातला रावण, मार्ग चाले 'रामायण'

No comments:

Post a Comment