रामप्रहरी राम-गाथा,Ram Prahari Ram Gatha

रामप्रहरी राम-गाथा रंगते ओठांवरी

या दिशांनी राघवाचे गीत हे साकारिले
पाखरांनी आवडीने सूर त्याचे प्राशिले
रामनामी फूल फुलते डोलती तरू-वल्लरी

एकवचनी, एकपत्‍नी, एकबाणी जो सदा
जो प्रजेचे सौख्य पाही, दु:ख साही सर्वदा
तोचि विष्णू, तोचि शिवही, तोचि अपुला श्रीहरी

No comments:

Post a Comment