यतिमन मम मानित त्या,Yatiman Mam Manit Tya

यतिमन मम मानित त्या
एकल्या नृपाला ।
आदिअंत ज्यास नसे
त्या सनातनाला ॥

गगनधरा ज्या निवास
बंधन भय नाहि त्यास
समिर करिल काय नमन
सधन सागराला ॥

No comments:

Post a Comment