या नव्या सुखाला काय,Ya Navya Sukhala Kaay

या नव्या सुखाला काय म्हणू
हे भाग्य नव्हे, सौभाग्य जणू

नटली शोभा नव्या घराची
ठेव सासरी माहेराची
अखंड माया संसाराची
गोफ लागले विणू

फांदीवरती चिमणा चिमणी
खुणावती मजला रे घरट्यामधुनी
एकांतीचे सुख पाहुनी
थरथरली ही तनू

या राजाची मी तर राणी
जीव फुलविते मोरावाणी
आनंदाचे आळवित गाणी
किती किती मी शिणू

1 comment: