या नव नवल नयनोत्सवा,Ya Nav Naval Nayanotsava

या नव नवल नयनोत्सवा ।
बघुनी मानस हे अनुभवत
अभिनवा मोहन कोमल भावा ॥
रणस्नेहाची, सुंदर युवती । आता करी समाप्ती ।
वाटे अस्त्रचि हे रिपुहाती । जिंकाया मम जीवा ॥

No comments:

Post a Comment