या प्रणयी ललना,Ya Pranayi Lalana

या प्रणयी ललना मना । ये परकामना ।
आभास दे भयभावना ॥

मानमया हृदया अबलेच्या । कटुता ये हताश दीना ॥

No comments:

Post a Comment