मी तुला न पाहिले,Mi Tula Na Pahile

मी तुला न पाहिले, तू मला न पाहिले
का कसे कधी कुठे कुणी कुणास जिंकिले

शब्दही न बोलता साद घातली कुणी
आज अंतरातली तार छेडिली कुणी
सात रंग सात सूर एकसाथ रंगले

फूल फूल उमलले गंध दाटला मनी
हृदयी गूज बोलते तेच आज लोचनी
स्वप्न-मीलनातल्या कल्पनेत लाजले

नंदनातली फुले वर्षतात का शिरी
व्यापुनी मला उरे ही अबोल माधुरी
आज जीवनातली रम्यता का मला कळेNo comments:

Post a Comment