मी तुमची जाहले,Mi Tumachi Jahale

या पायावर देव वाहिला, साक्षी ही पाउले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी, हिरव्या रानी, गुलुगुलू गोष्टी करू
चला नदीच्या तीरी राया, वाळूवरती फिरू
मंजुळवाणे ऐकीव गाणे, मन त्याला भुलले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

चल ग राणी, रात चांदणी, चांदण्यात न्हाऊ
धारांखाली मल्हारातिल, प्रीतगीत गाऊ
धारांहुनही सूर सुखाचे तुझिया ओठातले
मी तुमची जाहले, जिवलगा मी तुमची जाहले !

No comments:

Post a Comment