मी आळविते जयजयवंती,Mi Aalavite Jayjayvanti

जिवलग माझे मज सांगाती
मी आळविते जयजयवंती !

चंद्र उगवला वर पुनवेचा
चांदण्यास ये गंध जुईचा
प्राणांमधुनी कंप सुखाचा
आलापांतून भाव रंगती
मी आळविते जयजयवंती !

या असल्या चंदेरी रात्री
बिंब तयांचे माझ्या नेत्री
रोमांचित मी अवघ्या गात्री
स्वरांतुनी दरवळते प्रीती
मी आळविते जयजयवंती !

No comments:

Post a Comment