मी आले रे,Mi Aale Re

मी आले रे... सोडुनी जग हे... सारे रे... आले रे !

दाही दिशा, पेटुनी ऐशा, अंधारी याद निशा
बावरली, मी ही लता, वेडी तुझी, झाले रे !

बेभान ह वारा ऐसा झेपावे तुफान हे
जाऊ कुठे वाटाही या दुभंगुनी गेल्या रे !

No comments:

Post a Comment