मीच माझ्या धामी रामा,Meech Majhya Dhami Rama

मीच माझ्या धामी रामा बंदिवान झालो
सख्या-सोय-यांच्या बेड्या हाति पायि ल्यालो

दुरावले सज्जन सारे, निंदतात पोरे-सोरे
घोट अमृताचा म्हणुनी चढी भांग प्यालो

बंद करून खिडक्या-दारे, मीच कोंडले रे वारे
फास घेउनी मायेचा, जितेपणी मेलो

आता समर्था रे बापा, तूच जाळ पापा तापा
नादरूप पस्तावा मी, तुझ्या पदी आलो

No comments:

Post a Comment