मीच मला पाहते आजच,Meech Mala Pahate Aajach

मीच मला पाहते, पाहते आजच का ?

असा मुलायम असा
देह तरी हा कसा ?
माझा म्हणू तरी कसा ?
हा डोह जणू की कृष्ण सावळा, मी त्याची राधिका !

काठावरले तरू
हळूच पाहते धरू
मोरपिशी पाखरू, पाखरू, पाखरू
मज आज गवसली माझ्या मधली, सोन्याची द्वारका !

पदर असा फडफडे
नजर फिरे चहुकडे
नवल देखणे घडे
हा तरंग मागे-पुढे जळावर, हलतो का सारखा ?No comments:

Post a Comment