मानस का बधिरावे हे,Manas Ka Badhirave He

मानस का बधिरावे हे ? ।
बघतसे खिन्न जगता ॥

गृहशृंखला या । दृढ बद्ध पाया ।
बल ना भेद तया होता ॥

No comments:

Post a Comment