मानत नाही श्याम,Manat Nahi Shyam

मानत नाही श्याम,
मन पापी मानत नाही !

लाज सांडिली, त्यजिली भीती
अदय प्रियावर केली प्रीती
निशिदिनि चैन न काही

भुलले त्याला पडले मोही
सहज विसरला तो निर्मोही
स्मरणी आणित राही मी

No comments:

Post a Comment