माझ्या कोंबड्याची शान,Majhya Kombadyachi Shan

माझ्या कोंबड्याची शान
कोंबड्याची शान, माझ्या कोंबड्याची शान
छाती काढून चाले तुरतुरा, तुरा डोईवर छान

भल्या पहाटे उठतो आपण, उंच घुमवीतो तान
याचे गाणे ऐकून येते, निजल्या जगता भान

पिळली जाई तोवर राही, ताठच याची मान
घरी नांदता कुटुंब याचे, अन्नाची ना वाण
संतानावर याच्या जगते, देशाचे संतान

No comments:

Post a Comment