माझ्या चुगडीच्या बाहुलीचं,Majhya Chugadichya

माझ्या चुगडीच्या बाहुलीचं लगीन, माझ्या चुगडीच्या

गोंधळ-गडबड लग्नाची घाई, माझ्या चुगडीला काय यात फुरसत नाही !
उणे नको जरा कुठे पडायाला काही, अशी वेळ पुन्हा कधी काही येणारच नाही !
काळजीमुळे कामामुळे, लग्नाच्या ह्या व्यापामुळे, पोर गेली हो थकुन

समोरच्या शुभाचा बाहुला नवरा, न्‌ वरमाई शुभा तिचा ठसका न्यारा !
चुगडीला राग तिचा पाहून तोरा, पण करते काय ? तिचा बाहुला गोरा !
गोरा-गोरा बाहुला, त्याची सुंदर-सुंदर बाहुली, हा दिसतो जोडा कसा खुलुन

आमंत्रणं जाऊ द्यावी- ठायी ठायी गेली, पाहुण्यांची गडबड आता घरी सुरु झाली !
मंडपही घातला न्‌ वाजंत्रीही आली, रोषणाई छानदार मंडपावर केली !
मानपान विहिणीला, कपडलत्ता खरेदीला, निघे चुगडी घाईनं

मायेपोटी माणसं सारी गोळा आता आली, मुंबईहुन आजोबा न्‌ गोंदियाची आत्या आली
पुण्याहुन भाऊ, वरणगावहून आजी आली, काका-काकू, मामा-मामी, मावशीही आली
जो-तो आता उत्सुकला, भरुनिया डोळा- सोहळा कधी पाहीन ?

अत्तरदाणी, गुलाबदाणी, पान-सुपारीचा- मिलिंद, अभय, मंगेश यांनी बंदोबस्त केला !
पुष्पा, मिनू, मंजिरीने, हळदी-कुंकू याचा- व्यवस्थित ! उणेपणा नाही येऊ दिला !
मंडपात दाटी झाली, मुहुर्ताची वेळ, चला लवकर, व्हा रे सावधान

अंतरपाट धरला बाहुली नि बाहुल्यात, हारतुरे तयार, अक्षताही मंडपात
मंगलाष्टकांनाही झाली आता सुरुवात-
(आता मंगल सोहळा, सुखद हा, कुर्यात सदा मंगलम्‌)
मंगलाष्टकांना झाली आता सुरुवात-, मधुनच भटजी काही मंत्र म्हणतात-
सावधान म्हणतात, टाळी-बँड वाजतात, अंतरपाट सारुन

No comments:

Post a Comment