भक्तीभाव हा घ्या सेवा,Bhakti Bhav Ha Ghya Seva

भक्तीभाव हा घ्या सेवा
रुचिर रूप तपनांत तापवा
गोड गोड मज बोलवा ॥

अमर कलासी मम देह धरी
सत्य सत्य त्या राबवा ॥

No comments:

Post a Comment