पात्रापरी नदीच्या रस्ता,Patrapari Nadichya Rasta

पात्रापरी नदीच्या, रस्ता भरून वाहे
मी एक थांबलेली, जग चाललेच आहे

व्यवहार संपवूनी, सारे घरा निघाले
कोणास भूक पोटी, कोणी मनी भुकेले
कोणा हवा निवारा, कोणास प्रीत बाहे
मी एक थांबलेली, जग चाललेच आहे

कोणा तरुण जीवा, अदृश्य ओढ लागे
वेगात तो निघाला नच पाहताच मागे
मनमोहिनी त्याची, कोण्या घरात राहे
मी एक थांबलेली, जग चाललेच आहे

चाले धिम्या गतीने, हाती धरून दीप

प्रीती प्रपंच सारे, ज्याच्या दिठीत पाप
तो चालला फकीर घुमवीत शांत दोहे
मी एक थांबलेली, जग चाललेच आहे

No comments:

Post a Comment