पाहू द्या रे मज विठोबाचे,Pahu Dya Re Maj

पाहू द्या रे मज विठोबाचे मुख
लागलीसे भूक डोळां माझ्या ॥

कस्तुरी कुंकुम भरोनिया ताटी
अंगवी बरवी उटी गोपाळाच्या ॥

जाई-जुई पुष्पे गुंफुनिया माळा
घालू घननीळा आवडिने ॥

नामा म्हणे विठो पंढरीचा राणा
डोळिंया पारण होत असे ॥

No comments:

Post a Comment