नाते जुळले मनाशी,Nate Julale Manashi

नाते जुळले मनाशी मनाचे
फुले गीत ओठी, अनोख्या सुरांचे

कशी मूर्त केली खुळ्या लोचनांनी
तुझ्या अंतरीची अबोली कहाणी ?
ही अबोली कहाणी
कसे फूल झाले, दिवाण्या कळीचे ?

जुळे ही मिठी बावऱ्या लोचनांची
जशी भेट होते नदी-सागराची
नदी-सागराची
मनी नाचती हे, रंग अमृताचे

उरो ध्यास भवती नुरो भान काही
सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही
या दिशा धुंद दाही
क्षणी रूप दिसले, मला नंदनाचे

No comments:

Post a Comment