नाथ हा माझा मोही,Nath Ha Majha Mohi

नाथ हा माझा मोही खला; शिशुपाला भारी झाला
वीर रुक्मी शिशुसम आणिला ॥

वीरा लोळवि, मग हळु धरुनी, कर-रत्नाला जणू हा त्याला ॥

No comments:

Post a Comment