नरवर कृष्णासमान,Naravar Krishnasaman

नरवर कृष्णासमान घेतसे जन्मा,
भाग्य उदेले हे, शिकवी सुकर्मा ॥

बहुत नृपति ते आले गेले,
परि मनाला यदुवर झाला मंत्र महान ॥

No comments:

Post a Comment