नवल वर्तले गे माये,Naval Vartale Ge Maye

नवल वर्तले गे माये, उजळला प्रकाशु
मनाचिये अंधाराचा, होतसे विनाशु

हास्यचि विलेसे ओठी, अद्भुतची झाले गोठी
रातिचिये स्वप्नी आला, कोवळा दिनेशु

पहाटली आशा नगरी डुले पताका गोपुरी
निजेतुनी जागा झाला, राउळी रमेशु

चैत वाऱ्याची वाहणी, आली देहाची अंगणी
अंग मोहरुनी आले, जसा का पलाशु

No comments:

Post a Comment