नयने लाजवित,Nayane Lajavit

नयने लाजवित बहुमोल रत्ना ।
जणु धैर्यधर धरित धनदासम धना ॥

नमवी पहा भूमि हा चालताना ।

सुचवित तिज तूचि मजपुढे निर्धना ॥

No comments:

Post a Comment