नाकी डोळी नीट डाव्या,Naki Doli Neet Davya

नाकी डोळी नीट डाव्या गालावर तीट
केसांची बट जिथे खुलायची, पुरषांची जात तिथे फसायची !

रंगमहालाचा हिरवा रंग, खुलवितो प्रितीचा रंग
घ्यावा अनुभव बसून संग
पडली हवा थंडगार, अंगी झोंबतो शहार
दिव्यातली वात जिथे विझायची, पुरषांची जात तिथे फसायची !

कधी रागाचा नकार लटका, गोऱ्या मानेस मोहक झटका
जाईल उडून डोईचा जरिपटका
तिकडं दावुनिया हुल, इकडं पाडेल भूल
लढत गनिमी काव्याची, पुरषांची जात तिथे फसायची !

मुखी विडा रंगला केशरी, श्वासात मिसळली कस्तुरी
मुखी विडा रंगला केशरी
एक दोन तीन चार, वाजे तुणतुण्याची तार
मुजऱ्याला मान जिथे लवायची, पुरषांची जात तिथे फसायची !

No comments:

Post a Comment