नाचतो डोंबारी रं,Nachato Dombari Ra

ढमाढम ढोल रं झमाझम झांझरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

उद्याच्या पोटाची काळजी कशाला

आभाळ पांघरु दगड उशाला
गाळूनी घाम असा मागूया भाकरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

सोळातली नार मी रंग माझा बैंगणी
उर होई खाली वर सूरत माझी ठेंगणी
जवानीनं तोडली रं रानफूल डोंगरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

वीसावं वरीस आलंया भराला
भिंगाची चोळी रं दाटते उराला
सोन्याचा माड असा शंभर नंभरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

हातामधी घेतली आडवी चिवाटी
तारेवरी डोलता नाचतो कोल्हाटी
माणसं झाली का रं कावरी बावरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

कोल्हाटी अंगाची वाकली कमान
कोलांटी मारतो गिरक्या घेऊन
करती कवतूक शेजारी-पाजारी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

काठी भली लांबडी दातांनी धरितो
वाऱ्यावर घुमुनी रिंगण घालितो
चढुनी उतरीतो पायरी पायरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारी

जात अशी रांगडी, भोळी तशी भाबडी
भल्यासंगं भली रं, बुऱ्यासंगं वाकडी
पायाला आमुच्या रं बांधली भिंगरी
नाचतो डोंबारी रं नाचतो डोंबारीNo comments:

Post a Comment