तांडा चालला रे गड्या,Tanda Chalala Re Gadya

तांडा चालला रे गड्या तांडा चालला
आज हितं उद्या तिथं खेळ नवा मांडला
तांडा चालला रे गड्या तांडा चालला

एक गाव सोडुनी दुसरं गाव जोडू या
मुशाफिरी वसती ही घडोघडी मोडू या
संसाराचा डोलारा पाठीवरी बांधला

गरिबांचा लवाजमा धीरे धीरे चालतो
पाळण्याची अंबारी बाळराजा डोलतो
आधाराच्या काठीला पिंजरा एक टांगला

वनवासी जिणं हे जल्माला लागलं
दु:खाचं काटंकुटं ठाई ठाई पेरलं
कधी सरंल वाट ही ठावं नाही कुणाला


हिरवळीचा बिछाना धुक्याची रे वाकळ
रात कधी संपली कधी झाली सकाळ
माकडीच्या माळाला झेंडा आज रोविला

No comments:

Post a Comment