ठाऊक नाही मज काही Thauk Nahi Maj Kahi

ठाऊक नाही मज काही !

ठाऊक आहे का तुज काही,

कशी होती रे माझी आई ?
मऊ जशी ती साय दुधाची,

होती आई का तशी मायेची ?

बागेतील ते कमल मनोहर,

आई होती का तशीच सुंदर ?

देवाघरी का एकटी जाई ?

ठाऊक आहे का तुज काही,

कशी होती रे माझी आई ?
चिउकाऊची कथा चिमुकली,

सांगत होती का ती सगळी ?

अम्हांसारखे शुभंकरोती,

म्हणे रोज का देवापुढती ?

गात असे का ती अंगाई ?

ठाऊक आहे का तुज काही,

कशी होती रे माझी आई ?
मऊ साइहुन आई प्रेमळ !

गंगेहून ती आहे निर्मळ

अमृताचे घास भरविते

आभाळापरी माया करीते

आईवाचून मीही विरही

ठाऊक आहे का तुज काही,

कशी होती रे माझी आई ?

No comments:

Post a Comment