थंडगार ही हवा त्यात धुंद Thandagar Hi Hava Tyat

थंडगार ही हवा त्यात धुंद गारवा

अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !
निळ्या नभात चालली दूर दूर पाखरे

दूर ना जरी तुझ्या जीव अंतरी झुरे

अंतरात बोलतो अबोल प्रीत पारवा

अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !
संथ या जलाशयी गात गान कमलिनी

हळूच लाजता मनी फुलत राग रागिणी

गंध त्यात चंदनी स्वरात येई गोडवा

अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !
फूल प्रीतिचे कुणा अनामिकास वाहते

मुग्धता परि मना नवेच काही सांगते

अशा सुरम्य संगमी भास आगळा नवा

अशा सुरेख संगमी जवळ तू मला हवा !

No comments:

Post a Comment