तम निशेचा सरला,Tam Nishecha Sarala

तम निशेचा सरला ॥

अरुण कमल प्राचीवर फुलले
परिमल या गगनी भरला ॥

पावन शिवजग अवघे झाले
तव दयेचा दीप रे
अरुण कमल प्राचीवर फुलले
परिमल या गगनी भरला ॥

No comments:

Post a Comment