तपत्या झळा उन्हाच्या,Tapatya Jhala Unhachya

तपत्या झळा उन्हाच्या झेलीत चाललो
मी बीज सावल्यांचे पेरीत चाललो

वैराण माळ उघडा बेचैन तळमळे

मी दान आसवांचे फेकीत चाललो

आव्हेरुनी फुलांची अनिवार आर्जवे
काटेकुटे विखारी वेचित चाललो


दाही दिशांत वेडा वैशाख मातला
मी बाण चंदनाचे पेरीत चाललो

ये कोरड्या गळ्यात हा सूर कोठला
मी तार वेदनेची छेडित चाललो

No comments:

Post a Comment