टाळ बोले चिपळीला Taal Bole Chipalila

टाळ बोले चिपळीला, नाच माझ्यासंग

देवाजीच्या दारी आज, रंगला अभंग
दरबारी आले, रंक आणि राव

सारे एकरूप, नाही भेदभाव

गाउ नाचु सारे, हो‍उनी निःसंग
जनसेवेपायी, काया झिजवावी

घाव सोसुनिया, मने रिझवावी

ताल देउनी हा, बोलतो मृदंग
ब्रम्हानंदी देह, बुडुनीया जाई

एक एक खांब, वारकरी होई

कैलासाचा नाथ, झाला पांडुरंग