श्रीहरी विदुराघरि पाहुणा ShriHari Vidura Ghari

सुवर्णद्वारावतीचा राणा


श्रीहरी विदुराघरि पाहुणा !


मिष्टान्ने कोठुन ? आणिला कणिकोंडा रांधुन


सांगे आवर्जुन, भाबडी विदुराची सुगरण


वानी रुचकरपणा


श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !
कवळ मुखी नेतसे, मागुनी पुन्हा पुन्हा घेतसे


तृप्त मनी होतसे, तृप्तिची ढेकर वर देतसे


विसरे जलपाना


श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !
प्रेमळपण आगळे, चाटितो उरलीसुरली दळे


योग्यांना ना मिळे, मूर्त ते परब्रम्ह सावळे !


काय लाडकेपणा


श्रीहरी विदुराघरी पाहुणा !

No comments:

Post a Comment