हृदय हासले मी गुणगुणले Hriday Hasale Mi

हृदय हासले मी गुणगुणले


जागेपणी मी स्वप्न पाहिले


सांजसमयी एका प्रहरी


तू आलास मज सामोरी


वृत्ती हासरी दृष्टी बावरी


पाहुनी मन भुलले, लाजले


भेट आपुली क्षणभराची


वाटे मजसी युगायुगांची


ओढ लागते तव प्रीतिची


तुझ्यासवे रमले, रंगले

No comments:

Post a Comment