झाडावरती घडे लटकले,Jhadavarati Ghade Latakale

ओळखणार ना बरोबर, ओळखा हं !

झाडावरती घडे लटकले घड्यात होते पाणी
त्या पाण्याच्या वड्या कापूनी कुरुकुरु खातो कोणी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खोबरं

उदारातील उदार भारी त्याच्या हाती मोती
त्या मोत्यांना उन्हांत सुकवून पोरे बाळे खाती
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - मनुका


कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू
पकडूनी आणा भट्टीवरती काळिज त्याचे भाजू - काजू


चाललीतला पोर मारतो तिठ्ठयावरती थापा
सुरकुतलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खारका

आधी होतीस काळी पिवळी नंतर झालीस गोरी ग
देवळातूनी का ग फिरसी वेळू गावच्या पोरी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खडीसाखर

चट्टा मट्टा बाळंभटा, आता मागील त्याला रट्टा
पंजा साधीत निघेल गुपचुप तो वाघाचा पठ्ठा

आता झाली खिरापत

No comments:

Post a Comment