झाला महार पंढरिनाथ,Jhala Mahar Pandharinath

झाला महार पंढरिनाथ
काय सांगू देवाचि मात !

नेसला मळिन चिंधोटी
घेतली हातामधी काठी

घोंगडी टाकिली पाठी
करी जोहार दरबारात !

मुंडाशात बांधिली चिठी
फेकतो दुरुन जगजेठी
'दामाजीनं विकलि जी कोठी
त्याचं घ्यावं दाम पदरात !'

खळखळा ओतिल्या मोहरा
'घ्या जी मोजून, पावती करा'
ढीग बघून चमकल्या नजरा
शहा घाली बोट तोंडात !

No comments:

Post a Comment