जन्म दिला मज ज्यांनी,Janma Dila Maj Jyani

जन्म दिला मज ज्यांनी, घडिले हे मन ही काया,
आटली का त्यांची माया ?

जये सारिका एक चिमुकली जपली तळहाती
तेच का पंख तिचे खुडती ?

मज आस न दुसरी लाभावा ऋषिवर,
आश्रमी रमावे संसारी सुंदर !
मग स्वर्गहि भुलुनि येईल या भूवर !

पुण्याईने ज्यांच्या लाभे दैवत या हृदया
निमाली त्यांची का छाया ?

No comments:

Post a Comment